Kezdje el még idén, és növelje a megtakarítását az extra 20% adó-visszatérítéssel!1

Tudatos fiatalkor, gondtalan nyugdíjas évek.

0%

Kamatadó-mentes megtakarítás3

20%

Adó-visszatérítés igényelhető idei befizetéssel.1

150 000 Ft

Maximálisan igényelhető adó-visszatérítés.1

750 000 Ft

Éves önkéntes pénztári befizetés, amivel a maximális adó-visszatérítés elérhető.1

900 000 Ft

Akár ekkora összeggel indíthatja a nyugdíjszámláját, ha még idén megteszi az első lépést.2

Tekintse meg
portfólióinkat!

6 féle különböző portfóliónk közül választhat.

Portfóliók és hozamok
Alfa ikon kép

Hogyan hatnak a gazdasági változások a pénztári árfolyamokra?

Gondolkodj távlatokban!

Alfa ikon kép

Fókuszban a türelem. Az elmúlt évek több váratlan, hatásaiban kiszámíthatatlan eseményt hoztak, amelyek a hazai és a világgazdaságnak is komoly sokkhatást jelentettek. Ezek a változások a befektetési piacon jelentős leértékelődéssel, az árfolyamok csökkenésével jártak.

A nyugdíjpénztári megtakarítás azonban egy hosszú távú befektetés, amely időszakban kiugróan magas, illetve negatív teljesítményeket is tapasztalhatunk. Fontos azonban úgy tekinteni az átmeneti negatív teljesítményre, hogy az csupán elméleti veszteség és mindaddig nem érinti a pénztártagokat, amíg szolgáltatási igényt nem nyújtanak be. Éppen ezért türelmes hozzáállást javaslunk, a hozamokat hosszú távon, 10-15 éves viszonylatban szükséges értékelni.

Árfolyamrajzoló

Sávos költséglevonás

Pénztárunk sávos költséglevonást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy az adott éves befizetés magasabb sávhatárba eső részéből alacsonyabb összeget vonunk le a Pénztár működésére. A legmagasabb sávban pedig már nincs levonás.4 A beérkező befizetéseket (pl. egyéni tagdíjak, adományok, munkáltatói befizetések) és egyéb bevételeket – az Alapszabályban meghatározottak szerint – az alábbi három alapba osztjuk szét.

Fedezeti alap

Ez az összeg kerül a pénztártag egyéni számlájára.

Működési alap

Ebből az összegből finanszírozzuk a Pénztár működési költségeit.

Likviditási alap

Ez az összeg általános tartalékként szolgál a Pénztár biztonságos működése érdekében.

Sávhatárok az éves befolyt tagdíj alapján Fedezeti alap
(egyéni számla)
Működési alap Likviditási alap
0 – 10 000 Ft
közötti tagdíjrész
90% 9,9% 0,1%
10 001 – 120 000 Ft
közötti tagdíjrész
94% 6% 0%
120 001 – 240 000 Ft
közötti tagdíjrész
95% 5% 0%
240 001 – 500 000 Ft
közötti tagdíjrész
97% 3% 0%
500 001 – 1 000 000 Ft
közötti tagdíjrész
98% 2% 0%
1 000 000 Ft
közötti tagdíjrész
100% 0% 0%

 

Ügyféltájékoztató az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár teljes költségmutatóiról (TKMNYp)

Értékálló megtakarítás indexálással

Képzelje el, hogy 5 évvel ezelőtt elkezdett megtakarítani havonta 5000 Ft-ot. Ebből az összegből 2019-ben még 16 kg kenyeret tudott venni, 2023-ban azonban már csak 5 kg-ot, hiszen a kenyér ára – a KSH adatai szerint – az elmúlt 5 éves időszakban háromszorosára emelkedett! Vagyis ahhoz, hogy a megtakarításának az értéke ne csökkenjen a kezdeti 5000 Ft helyett ma már legalább 15 000 Ft-ot kellene befizetnie az Önkéntes Nyugdíjpénztárba. Az indexálás választása esetén Pénztárunk évente felajánlja az egyéni tagdíjemelés lehetőségét, de Ön döntheti el, hogy befizetéseivel követi-e az infláció alakulását. Az indexálás mértéke az előző évi, KSH által közzétett éves fogyasztói árindex +2%. Az indexálás az Online ügyfélszolgálati fiókjában, a Tagdíj menüben egyszerűen kiválasztható. A tagdíj összeg, illetve az indexálás a Változásbejelentő nyomtatványon is igényelhető, a „Tagdíjváltozás bejelentése” rovatban.

Változásbejelentő nyomtatvány

Alfa ikon kép

Kifizetés

Alfa ikon Nyugdíjba vonulás előtt kép
Nyugdíjba vonulás előtt
Alfa ikon Nyugdíjba vonulás után kép
Nyugdíjba vonulás után

Nyugdíjba vonulás előtt

Egyszerűen hozzájuthat megtakarításához már a nyugdíjas évei előtt

10 év folyamatos tagság után
10 év folyamatos tagság után

A számláján felhalmozott vagyont, vagy annak egy részét legalább 10 év folyamatos tagság után veheti fel.

Tőke alapú adózás
Tőke alapú adózás

A kifizetés tőke része után a hatályos szabályok szerint adózik.

Adómentes hozam
Adómentes hozam

Az elért hozam minden esetben adómentes.

A Pénztártag a 10 év várakozási idő letelte után, de még a nyugdíjkorhatár elérése előtt választhat, hogy:

 • a Pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, vagy
 • a pénztártagságát folytatja, és – legfeljebb háromévente egy alkalommal – az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeg egészét vagy egy részét a nyugdíjkorhatár elérése előtt felveszi, vagy
 • a Pénztárból kilép (teljes megtakarítását felveszi, és tagsági jogviszonyát megszünteti), vagy
 • tagdíj fizetése nélkül az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeget a Pénztárban hagyja.

Telefonon vagy írásban történő kérésére Ügyfélszolgálatunk kiküldi Önnek a szolgáltatás igényléséhez szükséges, megfelelő nyomtatványt. A nyomtatvány elérhető a Dokumentumtárban.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum a Pénztár rendelkezésére áll, az utolsó dokumentum beérkezésétől kezdődik a kifizetés teljesítésére nyitva álló határidő, az alábbiak szerint: A kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapig teljesíti a Pénztár. A fordulónap számítása: Amennyiben az igénylő fordulónapot nem jelölt meg, vagy a megjelölt fordulónap és az utolsó szükséges irat beérkezése között kevesebb, vagy egyenlő mint 10 munkanap van, úgy a fordulónap a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges utolsó irat beérkezését követő 10. munkanap. Amennyiben az igénylő a fordulónapot megjelölte, és az utolsó szükséges irat beérkezése és a megjelölt fordulónap között több mint 10 munkanap van, akkor a fordulónap az igénylő által megjelölt nap.

Ennél a szolgáltatás típusnál attól függően, hogy a Pénztártag mikor, és a megtakarításának mely részét veszi fel (hozam vagy tőke), adó és járulékfizetési kötelezettség is felmerülhet. A hozam adómentes bevétel (Szja 1. mell. 6.4. pont), míg a hozamon felüli rész (tőke) egyéb jövedelemnek minősül, a Szja tv. 28. § (1) bekezdése alapján.

Adózás: A várakozási idő (10 év) lejáratát követően teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetések esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) hatályos rendelkezései szerint a hozam adómentes bevétel, a hozamon felül kifizetett rész (tőke) egyéb jövedelemnek minősül, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen kifizetéseknek csak meghatározott részét kell az egyéb jövedelem számításnál adóztatandó jövedelemként figyelembe venni:

Egyéb jövedelemnek minősülő, adóköteles kifizetés összegének meghatározása:

1. A 2007.12.31-ig jóváírt összegek tekintetében a kötelező várakozási időszak leteltének évében, és az azt követő évben a kifizetett összeg 100%-át kell jövedelemnek tekinteni. Az ezt követő években kifizetett szolgáltatás tekintetében az adóköteles kifizetés összegét a következők szerint kell megállapítani: A várakozási idő leteltét követő:

 • 2. évben a kifizetett összeg 90%-át,
 • 3. évben a kifizetett összeg 80%-át,
 • 4. évben a kifizetett összeg 70%-át,
 • 5. évben a kifizetett összeg 60%-át,
 • 6. évben a kifizetett összeg 50%-át,
 • 7. évben a kifizetett összeg 40%-át,
 • 8. évben a kifizetett összeg 30%-át,
 • 9. évben a kifizetett összeg 20%-át,
 • 10. évben a kifizetett összeg 10%-át kell jövedelemként figyelembe venni. A várakozási idő leteltét követő 11. és az azt követő években pedig a kifizetett összeget már nem kell jövedelemként figyelembe venni.

2. A tagi számlára 2007.12.31-ét követően jóváírt tételek esetén a jóváírt tétel jóváírásának évétől számított

 • 10. év letelte évében és az azt követő 1. évben kifizetett összeg 100%-át,
 • a 10. év letelte évét követő 2. évben kifizetett összeg 90%-át,
 • a 10. év letelte évét követő 3. évben kifizetett összeg 80%-át,
 • a 10. év letelte évét követő 4. évben kifizetett összeg 70%-át,
 • a 10. év letelte évét követő 5. évben kifizetett összeg 60%-át,
 • a 10. év letelte évét követő 6. évben kifizetett összeg 50%-át,
 • a 10. év letelte évét követő 7. évben kifizetett összeg 40%-át,
 • a 10. év letelte évét követő 8. évben kifizetett összeg 30%-át,
 • a 10. év letelte évét követő 9. évben kifizetett összeg 20%-át,
 • a 10. év letelte évét követő 10. évben kifizetett összeg 10%-át kell jövedelemként figyelembe venni, a 10. év letelte évét követő 11. évben, és az azt követő években kifizetett összeget pedig már nem kell jövedelemként figyelembe venni.

3. Fentiek szerint megállapított adóköteles jövedelemnek, vagyis adóalapnak (szja tv. 47.§ (5)) minősül:

 • 2021. évben: az adóköteles tőkerész 87%-a
 • 2022.01.01-től az adóköteles tőkerész 89%-a

A 2022. évben kifizetett adóköteles szolgáltatások esetén az adóalap 15%-a személyi jövedelemadó-előlegként kerül levonásra.

Szociális hozzájárulási adót köteles fizetni a Pénztártag a kifizetett adóköteles összeg után. A szociális hozzájárulási adó mértéke:

 • 2021. évben: 15,5%
 • 2022.01.01-től: 13%

2022.01.01-től a szociális hozzájárulási adó alapja az adóköteles tőkerész 89%-a. A szociális hozzájárulási adó befizetését az adóévről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell dokumentálni és a személyi jövedelemadó bevallásra előírt határidőig kell bevallani és megfizetni. (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény: 29.§; A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény: 3. § (3), 18.§ (4) a) pont, 27. §).

Részkifizetés esetén a Pénztár kifizetésenként 3000 Ft ügykezelési költséget, valamint a kifizetés tényleges költségét (postai kifizetés, vagy a banki átutalás díját) vonja le. Kifizetési határidő: Amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum a Pénztár rendelkezésére áll, az utolsó dokumentum beérkezésétől kezdődik a kifizetés teljesítésére nyitva álló határidő, az alábbiak szerint: A kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapig teljesíti a Pénztár. A fordulónap számítása: Amennyiben az igénylő fordulónapot nem jelölt meg, vagy a megjelölt fordulónap és az utolsó szükséges irat beérkezése között kevesebb, vagy egyenlő mint 10 munkanap van, úgy a fordulónap a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges utolsó irat beérkezését követő 10. munkanap. Amennyiben az igénylő a fordulónapot megjelölte, és az utolsó szükséges irat beérkezése és a megjelölt fordulónap között több mint 10 munkanap van, akkor a fordulónap az igénylő által megjelölt nap.

A kifizetést követően a Pénztár a kifizetés adatairól szóló elszámolási igazolást és adóigazolást küld a Pénztártag részére, melynek alapján a Pénztártag további kötelezettségeit teljesítheti.

FONTOS! Az Szja. törvény 44/A § (6) bekezdés értelmében adó-visszatérítésre nem jogosult az, aki, az adó-visszatérítésre vonatkozó nyilatkozattétel időpontjában önkéntes pénztárnak nem tagja. Ez alól kivételt képeznek azon magánszemélyek akik nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt már nem tagjai a Pénztárnak, ezért ők jogosultak az adó-visszatérítésre a tagsági jogviszony megszüntetése esetén is (Szja. törvény 44/A § (5)).

Dokumentumtár

Nyugdíjba vonulás után

Személye szabott megoldások

Szabadság a döntésben
Szabadság a döntésben

A megtakarítása egy részét vagy akár az egészét is felveheti egy összegben: a döntés az Öné.

Éveken át tartó gondoskodás
Éveken át tartó gondoskodás

Kérhet rendszeres járadékot 5-25 éves időtartamra.

Rugalmas megoldások
Rugalmas megoldások

Lehetőséget biztosítunk a megtakarítás egy részének egy összegben, a fennmaradó részének járadékban való felvételére is.

A pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeghez a nyugdíjkorhatár elérése után nyugdíjszolgáltatás formájában hozzájuthat.

Nyugdíjkorhatár betöltésének minősül: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár elérése, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül.

A 2012. augusztus 1-jétől hatályos jogszabály módosítás alapján azon pénztártagok akik részére 2012. január 1-jét megelőző kezdő nappal rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg, a szolgáltatás igénylésének időpontjától függetlenül jogosultak a nyugdíjszolgáltatás igénybevételére.

A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy

 • egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
 • az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
 • a tagdíjat fizeti, és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy
 • az egyéni nyugdíjszámláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja, és a tagdíjat tovább nem fizeti.

A részleteket megtalálja az Alapszabályban.

Az adózási vonzatokról kérjük, olvassa el a következő pontot!

A 2013.01.01. előtt önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyt létesítő tagok esetében a nyugdíjszolgáltatás során történő kifizetés ADÓMENTES.

A 2013.01.01 után önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyt létesítő tagok esetében a nyugdíjszolgáltatás akkor válik ADÓMENTESSÉ

 • ha a tag a belépés évétől számított 10. vagy azt követő év(ek)ben veszi igénybe,
 • ha a tag nyugdíjszolgáltatásra való jogosultsága rokkanttá nyilvánítás miatt keletkezik.

Amennyiben a Pénztártag 2013.01.01. után lépett be a nyugdíjpénztárba és a fenti feltételek egyike sem áll fenn, úgy a kifizetett nyugdíjszolgáltatás tőke része ADÓKÖTELES kifizetésnek minősül. Ez a kifizetés az Szja törvény 28. § (1) bekezdés d) pontja alapján egyéb jövedelemnek minősül, mely után 15% mértékű szja fizetési kötelezettség keletkezik. A kifizetés hozam része adómentes.

Átlépő Pénztártagok esetén a tagsági jogviszony kezdeti időpontjának az átadó önkéntes nyugdíjpénztárnál lévő tagsági viszony kezdeti időpontját kell figyelembe venni (folyamatos tagsági jogviszony megléte esetén).

Aktuális nyereményakciók

Alfa ikon Váltson digitális ügyintézésre és nyerjen! kép
Váltson digitális ügyintézésre és nyerjen!
Jutalmazzuk, ha Ön is tesz a környezetért – megnyerheti 1 éves internet költségét!

Elolvasom

Alfa ikon Az öngondoskodás nálunk elnyeri jutalmát! kép
Az öngondoskodás nálunk elnyeri jutalmát!
Lépjen be most és akár 100.000 forintot jóváírunk első befizetései után!

Elolvasom

Alfa ikon Dobja el a sárga csekket! kép
Dobja el a sárga csekket!
150.000 Ft-os nyeremények újonnan regisztrált online díjfizetőinknek

Elolvasom

Alfa ikon Tervezze újra megtakarítását! kép
Tervezze újra megtakarítását!
Emelje meg a tavaly fizetett egyéni tagdíját 20%-kal, és akár 100.000 forintot is nyerhet Alfa nyugdíjszámlájára!

Elolvasom

Alfa ikon Duplázza meg adó-visszatérítését! kép
Duplázza meg adó-visszatérítését!
Adóbevallásában kérje Alfa nyugdíjszámlájára az igényelhető adó-visszatérítését, és ha szerencsés, mi megduplázzuk az összeget.

Elolvasom

Alfa ikon Az öngondoskodás nálunk elnyeri jutalmát! kép
Az öngondoskodás nálunk elnyeri jutalmát!
Lépjen be 2024. március 31-ig és 10 000 Ft-ot jóváírunk Alfa nyugdíjszámláján!

Elolvasom