Az önkéntes nyugdíjpénztári belépés feltétele a 16. életév betöltése és a tagdíjfizetés vállalása. Az önkéntes pénztártagsági jogviszony az első havi tagdíj befizetésével jön létre. Egyszerre több önkéntes nyugdíjpénztárban is létesíthető tagsági jogviszony. Amennyiben szeretne belépni az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztárba, indítsa el online a belépési folyamatot, vagy kérje szakértő Kollégáink segítségét!

Online szerződéskötés

Néhány kattintás, és Ön is tagja lehet az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztárnak. Az online szerződéskötés bármelyik pontján kérhet segítséget kollégáinktól, Call Centerünk munkatársai örömmel segítenek Önnek a belépési folyamatban.

Ügyfélszolgálatunk telefonszámát az Elérhetőségeink menüpontban találja

Dokumentumok

Innen töltheti le a belépéshez szükséges dokumentumokat. A kitöltést követően a nyilatkozatokat postáznia kell az Elérhetőségeink menüpont alatt található postacímünkre.

Segítünk a nyugdíjtervezésben!

  Szakértő kollégáink szívesen válaszolnak kérdéseire adatai megadása után!


  A kérés elküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az Alfa VIG Pénztárszolgáltató Zrt. a megadott elérhetőségemen megkeressen a nyugdíjpénztári megtakarítással kapcsolatban.

  Igen, egyik pénztárból a másik pénztárba történő átlépéssel lehetősége van erre. Átlépés esetén az átadó (régi) pénztárnál megszűnik a tagsági jogviszonya, és az ott lévő megtakarítását a pénztár átadja az átvevő pénztárnak.  Amennyiben az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztárban kívánja egyesíteni önkéntes nyugdíjpénztári számláit, kérjük, juttassa el nekünk átlépési kérelmet, és mi eljárunk az átadó pénztárnál az Ön által adott meghatalmazás alapján.

  Telefonos ügyfélszolgálatunkon (06-1-477-4890, 8-as menüpont),  és postai úton igényelhet újat. Az Online ügyfélszolgálatunkon keresztül is letöltheti tagsági okiratát.

  Adatváltozásait írásban, online vagy telefonon jelentheti be. Adatmódosítást bejelentő nyomtatványunk postai vagy elektronikus (hitelesítés után) beküldésével bármely adatát módosíthatja (pl.: névváltozás, cím-, telefonszám változása, munkáltatói és kedvezményezett adatok módosulása). Telefonos vagy Online Ügyfélszolgálatunkon levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét és befektetési portfólióját tudja módosítani az sms-ben vagy e-mail-ben kapott jelszó megadásával.

  A portfólióváltásra vonatkozó szándékát a Portfólióváltó nyomtatvány kitöltésével és beküldésével kezdeményezheti. A portfólióváltás díja a pénztártag befektetett vagyona aktuális forintértékének 0,1%-a, de maximum 2000 Ft. Az Online Ügyfélszolgálaton keresztül is benyújthatja portfólióváltási igényét, ráadásul ott díjmentesen válthat portfóliót.

  Pénztárunk – a törvényi kötelezettségének megfelelően – minden év június 30-ig számlaértesítő levélben tájékoztatja tagjait a tárgyévet megelőző év befizetéseiről, az elért hozamokról és az előző év december 31-ei aktuális pénztári számlaegyenlegről. Aktuális egyenlegét bármikor meghallgathatja a 06-1-477-4890-es ügyfélszolgálati telefonszám 4-es menüpontjában (telefonos beazonosítást követően).

  Online ügyfélszolgálatunkon bármikor lekérdezheti aktuális számlaegyenlegét, módosíthatja bizonyos adatait, és még számos ügyet intézhet otthonról. Ha még nem regisztrált ingyenes szolgáltatásunkra, most egyszerűen megteheti itt.

  Naponta frissített információt talál a nyugdíjpénztári eszközalapok árfolyamairól. A portfóliók összehasonlítására alkalmas adatok az MNB honlapján is megtalálhatóak.

  Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-1-477-4890-es számon. A 8-as menüpontban az Ön személyes adataival történő beazonosítás után ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel tájékoztatják mind szerződésszámával, mind ügyfél-azonosítójával kapcsolatban. Az Online ügyfélszolgálatra adóazonosító számának megadásával is regisztrálhat.

  Új PIN kódot a 06-1-477-4890-es ügyfélszolgálati telefonszám 8-as menüpontjában, ügyintézőink segítségével tud igényelni.

  Az elveszettnek minősített csekklapok vonalkódjait itt tudja ellenőrizni.

  A Nyugdíjpénztári küldöttközgyűlésen az érdeklődő pénztártagot képviselő  küldött/pótküldött személyéről telefonos, illetve személyes ügyfélszolgálati munkatársaink tudnak információt adni.
  A küldöttekhez/pótküldöttekhez címzett kérdéseit az alábbi elérhetőségen teheti fel:
  Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár 1399 Budapest, Pf.: 717

  Az önkéntes pénztárba történő egyéni tagdíjfizetés, vállalati befizetések (támogatói adomány vagy munkáltatói hozzájárulás) után adó-visszatérítés vehető igénybe, de csak a tag adott évben megfizetett összevont adóalapjának személyi jövedelemadója erejéig. Az adó-visszatérítés mértéke a tagok által befizetett egyéni tagdíjak, valamint az egyéni számlán jóváírt vállalati befizetések (támogatói adomyány, munkáltatói hozzájárulás) összegének a 20%-a, melyet a tag által megjelölt önkéntes pénztári számlájára utal a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

  A maximális adó-visszatérítés összege 150 000 Ft, amennyiben az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztári befizetései után nem nyilatkozott adó-visszatérítésről. Ha Ön az önkéntes pénztári, a nyugdíj-előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási befizetései után is nyilatkozik az adó-visszatérítésről, akkor az adóhatóság által átutalt összeg együttesen nem haladhatja meg a 280 000 Ft-ot. A kedvezménynek nincs jövedelemnagyságtól függő korlátja!

  Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíját fizetheti egyénileg, illetve az éves Cafeteria keretéből is.
  Többféle fizetési mód közül választhat Pénztárunkban.

  Részletek

  Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj mértéke bármikor módosítható. A tagdíj legkisebb (egységes tagdíj) mértékét a Pénztár Alapszabálya határozza meg. Jelenleg az egységes tagdíj mértéke havi 9000 Ft. Ha emelni szeretné tagdíját, töltse ki a Változásjelentő nyomtatványt, és juttassa el részünkre.

  Fontos, hogy mindig a választott gyakoriságnak megfelelően (ha más gyakoriságot nem adott meg akkor havonta) fizesse be a vállalt tagdíjat, de legalább az Alapszabályban rögzített egységes tagdíjnak megfelelő összeget (jelenleg havi 9000 Ft). A tagdíjjal nem rendezett időszakra vonatkozóan a minimum tagdíj – vagy a minimumtagdíjnál kisebb befizetés esetén a befizetett díj és a minimumtagdíj közötti különbözet – működési alapra eső összegét negyedévente levonjuk az egyéni számlán jóváírt hozamból. A tagdíjfizetéssel nem rendezett időszak a várakozási időbe beleszámít. A nemfizető tagok tagsági jogviszonya a várakozási idő leteltével megszüntethető. A rendszeres tagdíjfizetés azért fontos, mert befizetéseivel a jövőbeni nyugdíjszolgáltatását növeli. Amennyiben a befizetés nem rendszeres, úgy nyugdíjszolgáltatása nem éri el a megfelelő szintet és nem jelent majd komoly segítséget Önnek nyugdíjas éveiben.

  Igen, erre a változásbejelentő nyomtatvány kitöltésével van lehetőség. A kedvezményezett jelölésére, törlésére, illetve ennek módosítására kizárólag a Változásjelentő nyomtatványon, illetve közokiratban (pl.: közjegyző által kiállított okiratban) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban (pl.: két tanú által aláírt nyomtatványon, vagy saját kezűleg írt és aláírt okiratban) van lehetőség.

  Kérjük, figyeljen arra, hogy a kedvezményezettek részesedésének aránya együttesen pontosan 100% legyen!

  Amennyiben a pénztártag elhalálozik, úgy az egyéni számláján lévő megtakarításra a kedvezményezett válik jogosulttá. Kedvezményezett jelölése hiányában a pénztártag halálának időpontjában a természetes személy örökösei válnak az egyéni számla kizárólagos tulajdonosává, azaz az egyéni számlán lévő megtakarítás őket illeti meg, örökrészük arányában. Az örökösi minőséget jogerős hagyatékátadó végzéssel, vagy jogerős öröklési bizonyítvánnyal kell igazolni. Ebben az esetben tehát meg kell várni a hagyatéki eljárás jogerős lezárását, vagy hagyatéki eljárás hiányában a közjegyzőtől kell kérni az öröklési bizonyítvány kiállítását. Ezért javasoljuk kedvezményezett jelölését, akkor is, ha az megegyezik az örökössel.

  A pénztártag halálát a Pénztár részére be kell jelenteni a Haláleset bejelentő nyomtatványon, melyet itt talál. A halál tényét halotti anyakönyvi kivonattal, vagy jogerős hagyatékátadó végzés, illetve öröklési bizonyítvány másolatával kell igazolni.

  Kedvezményezett jelölése hiányában a jogerős hagyatékátadó végzés vagy jogerős öröklési bizonyítvány másolatának csatolása – az egyéni számlára jogosultak személyének megállapításához – feltétlenül szükséges. A jogosultak (örökösök/kedvezményezettek) személyének megállapítását követően a Pénztár a haláleseti szolgáltatásról szóló tájékoztató levelet küld az érintettnek, mely tartalmazza a kifizetés teljesítéséhez szükséges feltételeket.
  Haláleseti ügyintézéssel kapcsolatos további információkat az itt elérhető dokumentum 3. pontjában találhat.

  A pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeghez a nyugdíjkorhatár elérése után nyugdíjszolgáltatás formájában hozzájuthat.

  Nyugdíjkorhatár az az életkor, melynek betöltését a társadalombiztosítási jogszabályok az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételéül előírják, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül.

  A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra.

  Azon pénztártagok, akik részére 2012. január 1-jét megelőző kezdő nappal rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg, jogosultak a nyugdíjszolgáltatás igénybevételére, feltéve, hogy a hivatkozott ellátásukat rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás formájában folyósították tovább 2012.01.01-jétől, és ezen ellátásban az igénybejelentéskor is folyamatosan részesül.

  A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy

  • egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
  • az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
  • a tagdíjat fizeti, és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy
  • az egyéni nyugdíjszámláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja, és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
  • az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott rész kifizetését kéri egy összegben és a tagdíjat tovább fizeti vagy nem fizeti, vagy
  • az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott rész kifizetését kéri járadék formájában és tagdíjat tovább fizeti vagy nem fizeti.

  Az adózási vonzatokról kérjük, olvassa el a Milyen adóvonzata van a nyugdíjszolgáltatásnak? pontot!

  A 2013.01.01. előtt önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyt létesítő tagok esetében a nyugdíjszolgáltatás során történő kifizetés ADÓMENTES.

  2013.01.01 után önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyt létesítő tagok esetében a nyugdíjszolgáltatás akkor válik ADÓMENTESSÉ

  • ha a tag a belépés évétől számított 10. vagy azt követő év(ek)ben veszi igénybe,
  • ha a tag nyugdíjszolgáltatásra való jogosultsága rokkanttá nyilvánítás miatt keletkezik.

  Amennyiben a Pénztártag 2013.01.01. után lépett be a nyugdíjpénztárba és a fenti feltételek egyike sem áll fenn, úgy a kifizetett nyugdíjszolgáltatás tőke része ADÓKÖTELES kifizetésnek minősül. Ez a kifizetés az Szja törvény 28. § (1) bekezdés d) pontja alapján egyéb jövedelemnek minősül, mely után 15% mértékű szja fizetési kötelezettség keletkezik. A kifizetés hozam része adómentes.

  Átlépő Pénztártagok esetén a tagsági jogviszony kezdeti időpontjának az átadó önkéntes nyugdíjpénztárnál lévő tagsági viszony kezdeti időpontját kell figyelembe venni (folyamatos tagsági jogviszony megléte esetén).

  A Pénztártag a 10 év várakozási idő letelte után, de még a nyugdíjkorhatár elérése előtt választhat, hogy

  • a Pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, vagy
  • a pénztártagságát folytatja, és – legfeljebb háromévente egy alkalommal – az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeg egészét vagy egy részét a nyugdíjkorhatár elérése előtt felveszi, vagy
  • a Pénztárból kilép (teljes megtakarítását felveszi, és tagsági jogviszonyát megszünteti), vagy
  • tagdíj fizetése nélkül az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeget a Pénztárban hagyja.

  Telefonon vagy írásban történő kérésére Ügyfélszolgálatunk kiküldi Önnek a szolgáltatás igényléséhez szükséges, megfelelő nyomtatványt. A nyomtatvány elérhető a Dokumentumtárban.

  Amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum a Pénztár rendelkezésre áll, az utolsó dokumentum beérkezésétől kezdődik a kifizetés teljesítésére nyitva álló határidő, az alábbiak szerint: A kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapig teljesíti a Pénztár.
  A fordulónap számítása: Amennyiben az igénylő fordulónapot nem jelölt meg, vagy a megjelölt fordulónap és az utolsó szükséges irat beérkezése között kevesebb, vagy egyenlő mint 10 munkanap van, úgy a fordulónap a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges utolsó irat beérkezését követő 10. munkanap. Amennyiben az igénylő a fordulónapot megjelölte, és az utolsó szükséges irat beérkezése és a megjelölt fordulónap között több mint 10 munkanap van, akkor a fordulónap az igénylő által megjelölt nap.

  Ennél a szolgáltatás típusnál attól függően, hogy a Pénztártag mikor, és a megtakarításának mely részét veszi fel (hozam vagy tőke), adó és járulékfizetési kötelezettség is felmerülhet. A hozam adómentes bevétel (Szja 1. mell. 6.4. pont), míg a hozamon felüli rész (tőke) egyéb jövedelemnek minősül, a Szja tv. 28. § (1) bekezdése alapján.

  Adózás: A várakozási idő (10 év) lejáratát követően teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetések esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) hatályos rendelkezései szerint a hozam adómentes bevétel, a hozamon felül kifizetett rész (tőke) egyéb jövedelemnek minősül, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen kifizetéseknek csak meghatározott részét kell az egyéb jövedelem számításnál adóztatandó jövedelemként figyelembe venni:

  Egyéb jövedelemnek minősülő, adóköteles kifizetés összegének meghatározása:

  1. A 2007.12.31-ig jóváírt összegek tekintetében a kötelező várakozási időszak leteltének évében, és az azt követő évben a kifizetett összeg 100%-át kell jövedelemnek tekinteni. Az ezt követő években kifizetett szolgáltatás tekintetében az adóköteles kifizetés összegét a következők szerint kell megállapítani: A várakozási idő leteltét követő
   • 2. évben a kifizetett összeg 90%-át,
   • 3. évben a kifizetett összeg 80%-át,
   • 4. évben a kifizetett összeg 70%-át,
   • 5. évben a kifizetett összeg 60%-át,
   • 6. évben a kifizetett összeg 50%-át,
   • 7. évben a kifizetett összeg 40%-át,
   • 8. évben a kifizetett összeg 30%-át,
   • 9. évben a kifizetett összeg 20%-át,
   • 10. évben a kifizetett összeg 10%-át kell jövedelemként figyelembe venni. A várakozási idő leteltét követő 11. és az azt követő években pedig a kifizetett összeget már nem kell jövedelemként figyelembe venni.
  2. A tagi számlára 2007.12.31-ét követően jóváírt tételek esetén a jóváírt tétel jóváírásának évétől számított
   • 10. év letelte évében és az azt követő 1. évben kifizetett összeg 100%-át,
   • a 10. év letelte évét követő 2. évben kifizetett összeg 90%-át,
   • a 10. év letelte évét követő 3. évben kifizetett összeg 80%-át,
   • a 10. év letelte évét követő 4. évben kifizetett összeg 70%-át,
   • a 10. év letelte évét követő 5. évben kifizetett összeg 60%-át,
   • a 10. év letelte évét követő 6. évben kifizetett összeg 50%-át,
   • a 10. év letelte évét követő 7. évben kifizetett összeg 40%-át,
   • a 10. év letelte évét követő 8. évben kifizetett összeg 30%-át,
   • a 10. év letelte évét követő 9. évben kifizetett összeg 20%-át,
   • a 10. év letelte évét követő 10. évben kifizetett összeg 10%-át kell jövedelemként figyelembe venni, a 10. év letelte évét követő 11. évben, és az azt követő években kifizetett összeget pedig már nem kell jövedelemként figyelembe venni.
  3. Fentiek szerint megállapított adóköteles jövedelemnek, vagyis adóalapnak (szja tv. 47.§ (5)) minősül:
   • 2021. évben: az adóköteles tőkerész 87%-a,
   • 2022.01.01-től  az adóköteles tőkerész 89%-a

  A 2022. évben kifizetett adóköteles szolgáltatások esetén az adóalap 15%-a személyi jövedelemadó-előlegként kerül levonásra.

  Szociális hozzájárulási adót köteles fizetni a Pénztártag a kifizetett adóköteles összeg után. A szociális hozzájárulási adó mértéke:

  • 2021. évben: 15,5%
  • 2022.01.01-től: 13%

  2022.01.01-től a  szociális hozzájárulási adó alapja az adóköteles tőkerész 89%-a. A szociális hozzájárulási adó befizetését az adóévről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell dokumentálni és a személyi jövedelemadó bevallásra előírt határidőig kell bevallani és megfizetni. (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény: 29.§; A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény: 3. § (3), 18.§ (4) a) pont, 27. §).

  Részkifizetés esetén a Pénztár kifizetésenként 3000 Ft ügykezelési költséget, valamint a kifizetés tényleges költségét (postai kifizetés, vagy a banki átutalás díját) vonja le. Kifizetési határidő: Amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum a Pénztár rendelkezésére áll, az utolsó dokumentum beérkezésétől kezdődik a kifizetés teljesítésére nyitva álló határidő, az alábbiak szerint:
  A kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapig teljesíti a Pénztár. A fordulónap számítása: Amennyiben az igénylő fordulónapot nem jelölt meg, vagy a megjelölt fordulónap és az utolsó szükséges irat beérkezése között kevesebb, vagy egyenlő mint 10 munkanap van, úgy a fordulónap a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges utolsó irat beérkezését követő 10. munkanap. Amennyiben az igénylő a fordulónapot megjelölte, és az utolsó szükséges irat beérkezése és a megjelölt fordulónap között több mint 10 munkanap van, akkor a fordulónap az igénylő által megjelölt nap.

  A kifizetést követően a Pénztár a kifizetés adatairól szóló elszámolási igazolást és adóigazolást küld a Pénztártag részére, melynek alapján a Pénztártag további kötelezettségeit teljesítheti.

  FONTOS! Az Szja. törvény 44/A § (6) bekezdése értelmében adó-visszatérítésre nem jogosult az, aki, az adó-visszatérítésre vonatkozó nyilatkozattétel időpontjában önkéntes pénztárnak nem tagja. Ez alól kivételt képeznek azon magánszemélyek akik nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt már nem tagjai a Pénztárnak, ezért ők jogosultak az adó-visszatérítésre a tagsági jogviszony megszüntetése esetén is (Szja. törvény 44/A § (5)).