Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos alapszabály alapján 2024. május 14. (kedd) 10:00 órára összehívta a Küldöttközgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén – a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó – megismételt Küldöttközgyűlés időpontja 2024.05.14. (kedd) 10:30 óra.

A küldöttközgyűlés személyesen kerül megtartásra a Nyugdíjpénztár székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.).

A napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről, jelenlegi gyakorlatáról és várható stratégiájáról
 2. A Pénztár 2023. évi Éves beszámolójának, ezen belül
  1. a Pénztár Mérlegének, Eredmény-kimutatásának, Kiegészítő mellékletének és Üzleti jelentésének az elfogadása,
  2. a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása,
  3. az aktuáriusi értékelés elfogadása,
  4. Az igazgatótanács beszámolója a tárgyévben elvégzett saját és ügyvezetőre delegált feladatokról,
  5. Az ellenőrző bizottság beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról.
 3. Könyvvizsgáló megválasztása
 4. Alapszabály módosítása
 5. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról
 6. Egyebek

 

Budapest, 2024. április 24.

Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Hirdetmény