Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa összehívja az önkéntes pénztári küldött- és pótküldöttválasztó részközgyűléseit választókörzetenként az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Választókörzet kódja Választókörzet helyszín dátum időpont

1

Pest főváros 1091 Budapest, Üllői út 1 2023.09.19. 9:30
2 Buda 10:30
3 Pest vármegye 11:30
4 Fejér 8000 Székesfehérvár, Ady  Endre u. 19. 2023.09.19 12:00
5 Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. I.em. 2023.09.19 15:00
6 Borsod-Abaúj- Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg 3525 Miskolc, Patak u. 2. 2023.09.18 12:45
7 Békés és Hajdú-Bihar 4024 Debrecen, Szent Anna u. 37. 2023.09.18 15:00
8 Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 3. Fszt. 2023.09.13 10:00
9 Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád 3300 Eger, Törvényház utca 4. 2023.09.18 9:30
10 Baranya, Somogy és Tolna 7100 Szekszárd, Holub József u. 24. 2023.09.18 10:00
11 Vas, Veszprém és Zala 8200 Veszprém, Budapesti ú 43-45. 2023.09.19 10:00

 

A KÜLDÖTTVÁLASZTÓ RÉSZKÖZGYŰLÉSEK NAPIRENDJE:

 

Küldött és pótküldött választása

A nyugdíjpénztár jelenlegi küldöttjeinek és pótküldöttjeinek az ötéves mandátuma 2023. október 1. napján lejár. A részközgyűlés feladata a küldöttek, illetve a pótküldöttek megválasztása, a pénztártagok közül. A küldöttek, illetve pótküldöttek személyére bármely pénztártag javaslatot tehet. A küldöttválasztó részközgyűlésekre vonatkozó szabályokat az Alapszabály X. fejezete, valamint a Nyugdíjpénztár küldöttjeinek és pótküldöttjeinek választási rendjéről szóló szabályzata[1] tartalmazza.

Minden pénztártag csak egy helyen, a lakóhelye szerinti választókörzet részközgyűlésén választhat küldöttet és pótküldöttet. A pénztártagok a küldöttválasztó részközgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba, vagy két tanú által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A küldöttválasztó részközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a pénztártagok legalább fele jelen van, vagy képviselete biztosított. Amennyiben a küldöttválasztó részközgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttválasztó részközgyűlés az eredeti napirenddel, az eredeti küldöttválasztó részközgyűlés helyszínén, ugyanazon a napon, a meghirdetett időponthoz képest 15 perccel később kerül megtartásra.

Az új küldöttválasztó részközgyűlés az eredeti napirend tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Amennyiben valamely körzet tekintetében a küldöttválasztó részközgyűlés megtartása a jelen hirdetményben foglalt napon bármely előre nem várható okból (pl. távollét, technikai, járványügyi, egészégügyi okból) kifolyólag nem lehetséges, úgy az érintett választókörzetben az új küldöttválasztó részközgyűlés az eredeti napirenddel, az elmaradt küldöttválasztó részközgyűlés helyszínén, a jelen hirdetményben meghirdetett napot követő második munkanapon, a jelen hirdetmény szerinti időpontban kerül megtartásra, a küldöttválasztó részközgyűlésre vonatkozó szabályok szerint. Határozatképtelenség esetén, az így megismételt küldöttválasztó részközgyűlés ebben az esetben is az eredeti napirenddel, az eredeti küldöttválasztó részközgyűlés helyszínén, ugyanazon a napon, a meghirdetett időponthoz képest 15 perccel később kerül megtartásra.

A napirendhez tartozó iratokat a küldöttválasztó részközgyűlés napján és idején, a helyszínen lehet megtekinteni, azt megelőzően pedig a nyugdíjpénztár székhelyén, előre egyeztetett napon és időpontban.

Budapest, 2023. augusztus 24. 

Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa