Felhívás az igazgatótanács és ellenőrző bizottság tagjainak, valamint e testületek elnökeinek választásához történő jelöltállításhoz

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Pénztártagjainkat, hogy az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) vezető tisztségviselőinek, azaz az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjainak, valamint e testületek elnökeinek 5 éves mandátuma 2022. május 30. napján lejár. Ezért a 2022. május 26. napjára összehívott küldöttközgyűlésnek vezető tisztségviselők megválasztásáról kell döntenie, akik mandátuma a megválasztásukat követő 5 éves időtartamra, így 2027. május 31-ig szólhat.

A jelölteknek meg kell felelniük az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 20.§-ában, illetve a Pénztár Alapszabályában foglalt feltételeknek. A megválasztandó vezető tisztségviselők – e tisztség ellátásért – díjazásban nem részesülnek, csak a tisztségük ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és igazolt költségeiket a Pénztár számla ellenében megtéríti.

Felhívjuk T. Pénztártagjaink figyelmét, hogy a Pénztártagok részéről is lehetőség van – a jogszabályi követelményeknek megfelelő – tisztségviselőket jelölni. Amennyiben Ön is élni kíván ezzel lehetőségével, úgy a jelöltállítás során a következő adatokat, dokumentumokat juttassa el a Pénztár részére:

 • az Ön neve és pénztártagi azonosítója
 • a jelöltre vonatkozóan:
  • neve, pénztártagi azonosítója, elérhetőségi adatai (telefonszám, email cím),
  • szakmai önéletrajza,
  • hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletük igazolására,
  • igazgatótanácsi vagy ellenőrző bizottsági tisztségre javasolt.

Pénztárunk a jelöléseket legkésőbb 2022. május 16. (hétfő) napján 17:00 óráig történő beérkezéssel várja:

 • írásban a Pénztár levelezési címére (1399 Budapest, Pf.: 717) vagy
 • elektronikus levélben a Portik.Dalma@aegon.hu e-mail címre küldve.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti határidőn túl beérkező jelöléseket nem vesszük figyelembe.

A Pénztár igazgatótanácsa a jelöltekre történő javaslattétel, a vezető tisztségviselőnek jelölt személyekkel szemben előírt feltételek meglétének vizsgálata, illetve a jelöltállítás koordinálása és lebonyolítása érdekében egy 4 tagú jelölőbizottságot állított fel.

A Pénztár jelölőbizottságának összetétele:

 • elnöke: Dr. Portik Dalma – a Pénztár vezető jogtanácsosa
 • tagjai:
  • Palkó Mónika – a Pénztár ügyvezetője
  • Faragóné Kundrák Tünde – a Pénztár tagszervezője, vállalati kapcsolattartó
  • Szűcs István – a Pénztár tagszervezője, vállalati kapcsolattartó

A jelölőbizottság a határidőben beérkezett szabályos jelöléseket összegyűjti és feldolgozza, a jelöltekkel felveszi a kapcsolatot, valamint előzetesen nyilatkoztatja őket, hogy a jelölés szerinti testületi tagi tisztséget megválasztásuk esetén vállalják-e és egyben megvizsgálja a jelöltek összeférhetetlenségét is és más, a jogszabály által előírt feltételek meglétét az Öpt. 20.§-a, illetve a Pénztár Alapszabályának vonatkozó pontjai szerint.

További kérdések esetén a jelölőbizottság elnökének az e-mail címére, a Portik.Dalma@aegon.hu e-mail címen soron kívül  állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2022. május 06.

AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanács