Tisztelt Pénztártagunk!

Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya – a 2024. május 14. napján megtartott küldöttközgyűlésen – 2024. május 14-től kezdődő hatállyal módosításra került. A módosított Alapszabály teljes tartalmát itt találja.

A módosítás az alábbi:

  • V./1.1. pont: A nyugdíjpénztári tagsági viszony keletkezése kiegészítésre került a távértékesítés keretében történő belépés lehetőségével.