Tisztelt Pénztártagunk!

Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya – a 2023. december 13. napján megtartott küldöttközgyűlésen – 2024. január 1-jétől kezdődő hatállyal módosításra került. A módosított Alapszabály teljes tartalmát itt találja.

A módosítások az alábbiak:

  • V./2.5. pont: Törlésre kerültek az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonásra vonatkozó, 2023.09.30-ig hatályos rendelkezések, mivel ezeket a rendelkezéseket 2023.10.01-től már nem kell alkalmazni.
  • VI./ 2.1. pont: Az egységes tagdíj mértéke 2024.01.01-től havi 9.000 Forintra módosul.
  • X./5.4. pont: Kiegészült az Alapszabály azzal, hogy az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet az erre a tisztségre megválasztott két tag is hitelesíti.
  • X./7./m), 14.1./e) és 24.3. pontok: A választható portfóliós rendszer szüneteltetéséről és a választható portfóliós szabályzat (továbbiakban: VPSZ) módosításáról a pénztár igazgatótanácsa hozhat döntést a közgyűlés helyett. Az igazgatótanács a VPSZ-el összefüggő e döntéseit csak ülésen hozhatja meg, azaz távszavazás e tárgyban nem tartható. Az ellenőrző bizottság köteles előzetesen megvizsgálni a választható portfóliós rendszer bevezetésére, módosítására, szüneteltetésére, a működtetésének a szüneteltetést követő folytatására és a rendszer megszüntetésére vonatkozó javaslatot, és véleményét az erre vonatkozó döntés előtt a közgyűlésen, illetve az igazgatótanács ülésén ismertetni kell. A VPSZ módosítás engedélyezéséhez csatolni kell az MNB-nek a VPSZ-t elfogadó IT jegyzőkönyvet és az EB jelentést is.
  • X./9. pont: Törlésre került a lakcím, a küldöttközgyűlésen készült jelenléti ív tartalmából.
  • X./16., 24.5 pontok: Törlésre került a vezető testületek döntései meghozatala során a telefax, mint közlési lehetőség.
  • X./27. pont: A jelölőbizottság tagjainál a vezető jogtanácsos „jogász”-ra módosult.
  • XI.8.4.2.: Kiegészült az Alapszabály egy belépést ösztönző akcióval, mely szerint, ha tag 2024.04.01. és 2024.09.30. között lép be a nyugdíjpénztárba és a belépéskor E-posta szolgáltatást igényel, úgy nem kell belépési költséget fizetnie.
  • XII./1. pont: Kiegészítésre került a nyugdíjpénztár által kiszervezhető tevékenységek köre a jogi feladatokkal.