Tisztelt Pénztártagunk!

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya – a 2023. július 4. napján megtartott küldöttközgyűlésen – 2023. augusztus 1-jétől kezdődő hatállyal módosításra került. A módosított Alapszabály teljes tartalmát itt találja.

A módosítások az alábbiak:

 • I./1., XIV./2.3.: A Nyugdíjpénztár neve 2023.08.01-től az alábbiak szerint módosul:
  • a nyugdíjpénztár teljes neve: Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár
  • a nyugdíjpénztár rövidített neve: Alfa Nyugdíjpénztár
  • a nyugdíjpénztár angol neve: Alfa Voluntary Pension Fund
  • a nyugdíjpénztár angol rövidített neve: Alfa Pension Fund
 • V./2.5.: Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonásra vonatkozó rendelkezések 2023.10.01-től módosulnak, a hatályos jogszabályban foglaltak szerint (Öpt. 14. § (6) bek).
 • VI./2.4.: Az indexálás visszautasítására vonatkozó nyilatkozatot a tag az Online Ügyfélszolgálaton is megteheti.
 • X./2.1.: Módosulnak a küldöttválasztó részközgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény közzétételének szabályai.
 • XI./8.4.2.: Kiegészül az Alapszabály egy belépést ösztönző akcióval, mely szerint, ha tag 2023.08.01. és 2023. 12.31. között lép be a nyugdíjpénztárba és a belépéskor E-posta szolgáltatást igényel, úgy nem kell belépési költséget fizetnie.
 • XIV./2.3.: Aktualizálásra kerül az E-posta szolgáltatás útján küldött irattípusok köre.
 • XV.: Az Alapszabály-módosítás 2023.08.01. napján lép hatályba.