Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya a 2022.05.26. napján megtartott küldöttközgyűlésén 2022.05.26-ától kezdődő hatállyal módosításra került. A módosított Alapszabály teljes tartalmát itt találja.

A módosítások lényege:

  • VI./2.2.1.: Törlésre kerülnek az e pontban foglalt korábbi, már nem hatályos rendelkezések.
  • VI./2.2.3.: A pénztártagok bármikor módosíthatják a vállalt tagdíjuk összegét. E nyilatkozat megtételének módjánál törlésre kerül az írásbeliség követelménye, mivel a tagok érdekeit szolgálja a rugalmasabb (pl. online webportálon történő) nyilatkozattételi mód biztosítása.
  • X./2.2.1. és 2.6.,2.7.: Pontosításra kerülnek az e pontokban foglalt, küldöttek visszahívására vonatkozó rendelkezések.
  • X./18., 22: Kiegészítésre kerül az Alapszabály azzal, hogy az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai a pénztártagok és az erre a célra esetileg létrehozott jelölőbizottság által javasolt jelöltek közül kerülnek megválasztásra. Belekerül továbbá az Alapszabályba is az, hogy a vezető tisztségviselő megbízása az érintett személy általi elfogadással jön létre.
  •  X./ 21.: Rögzítésre kerül az Alapszabályban a nyugdíjpénztár írásbeli képviseletének a módja.
  • XI./8.4.2: Törlésre kerülnek a már nem hatályos rendelkezések e pontból, illetve kiegészítésre kerül az Alapszabály – egy meghatározott időszakra vonatkozó – kedvezményes költség melletti belépés lehetőségével.
  • A korábban hatályon kívül helyezett részekre történő „(Hatályon kívül helyezve)” hivatkozások törlésre kerülnek azokon a részeken, ahol a törlés nem eredményezi a teljes bekezdés/fejezet átszámozását.