Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya a 2021.09.10. napján megtartott küldöttközgyűlésén 2021.09.10-étől kezdődő hatállyal módosításra került. A módosított Alapszabály teljes tartalmát itt találja.

A módosítások lényege:

  • VI./2.2.1.: 2022.01.01-től 7000 Ft lesz az egységes tagdíj mértéke.
  • X.19. és 23.: Az Alapszabályban is rögzítjük azt a gyakorlatot, hogy amennyiben üresedés miatt új igazgatótanácsi, illetve ellenőrző bizottsági tag választására kerül sor, az utóbb megválasztott tisztségviselő megbízatása a megüresedés előtt tisztségben volt tisztségviselő részére eredetileg megállapított megbízatási idő lejártáig áll fenn.